Vælg innovation ved automatisk dobbeltrensning.
Det innovative EKleaner-system udfører en automatisk dobbeltrengøring af brændskålen og turbulatorerne.

For en mere praktisk opvarmning og en mere effektiv forbrænding.

EKleaner udfører automatisk den daglige rengøring af brændskålen og af varmevekslerens turbulatorer uden at slukke for produktet.

Gearmotoren (1) aktiverer automatisk stangen, der er placeret under brændskålen (2). Stangen bevæger turbulatorerne, der renser røgrørene (3) og aktiverer systemet til rengøring af brændskålen (4), som holder hullerne fri til luftpassage. Resultatet er en altid effektiv forbrænding.
EKleaner is included on the pellet burning thermo stoves (check based on the individual models).
*Patented