KOTŁY NA DREWNO

Laguna W Up

kW 27

Kocioł opalany drewnem gazowanym z odwróconym zasysanym płomieniem. Ta technologia umożliwia osiągnięcie bardzo niskiego poziomu emisji.

• palenisko ze stali
• tylny wylot dymu Ø 15 cm męski
• Sonda Lambda
• gazyfi kacja drewna i spalanie odwrotne
• komora spalania o dużej wydajności
• system przeciwdymny podczas napełniania
• elektroniczny pulpit sterowniczy
• szczapy drewna o długości do 33 cm (Laguna W up 25)
• szczapy drewna o długości do 50 cm (Laguna W up 35).

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEj A+ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM uE 2015/1187.

Dane techniczne mod. 25
min/max
mod. 35
min/max
szerokość cm 62 62
głębokość cm 110 127
wysokość cm 144 144
wymiary światła paleniska (szer. x gł. x wys.) cm --- ---
ogólna moc użytkowa kW 26,5 34,7
moc użytkowa dla ukł. Wodnego kW 24 31,3
ogólna sprawność % 90,8 90,2
zużycie paliwa kg/h 6 7,5
pojemność wodna l 117 133
Ø ujscie spalin cm 15 15
Ø doprowadzenia powietrza cm 16 16
ciężar kg 520 605
ogrzewana kubatura 625 815