Podziel się na:

Loading

Technologia


ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE CECHY


Mowa tu o urządzeniach zaprojektowanych do wytwarzania gorącego powietrza poprzez spalanie drewna.

W przestrzeni między paleniskiem a obudową krąży jest powietrze z otoczenia lub doprowadzone z zewnątrz, które wchodząc od podstawy kominka ogrzewa się w kontakcie z jego ściankami i jest wprowadzane do środowiska domowego.

Dystrybucja do otoczenia odbywa się poprzez specjalne kratki nawiewne umieszczone z przodu, oraz, jeśli jest przewidziana, również za pomocą przewodów rurowych do sąsiednich pomieszczeń.

Dystrybucja gorącego powietrza może się odbywać zarówno poprzez konwekcję naturalną jak poprzez wentylację wymuszoną przez wentylatory.
W przypadku wymuszonej wentylacji przewiduje się zastosowanie regulatora który moduluje prędkość przepływu powietrza zależnie od jego temperatury.

Ilość powietrza do spalania, które może być pierwotne, wtórne (do czyszczenia powietrza) i trzeciego obiegu  (dopalanie) może być regulowane za pomocą przepustnic.


PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA


Właściwe schematy poszczególnych modeli znajdują się w kartach technicznych załączonych do produktu.
sl_t1_01.jpg
1 = wejście pierwotnego powietrza do spalania oraz powietrza do dopalania

2 = sterowanie dopływem pierwotnego powietrza do spalania

3 = doprowadzenie pierwotnego powietrza do spalania

4 = wejście wtórnego powietrza do spalania i czyszczenia szyby

5 = doprowadzenie do paleniska powietrza do dopalania

6 = szczelina w której krąży powietrze do ogrzania

7 = wentylator odprowadzający wytworzone gorące powietrze do otoczenia

8 = kratka wylotowa gorącego powietrza na pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie

9 = króćce do ewentualnego rozprowadzenia gorącego powietrza do sąsiednich pomieszczeń

10 = ruszt popielnika

11 = popielnik

12 = króciec wylotowy spalin do podłączenia do przewodu kominowego