Zdieľať na:

Loading

NAŠA POLITIKA PREDAJA

EdilKamin zabezpečuje predaj a distribúciu výrobkov výhradne prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov, hoci súhlasí s využitím internetu pre propagačné a marketingové účely.

Autorizovaní predajcovia sú starostlivo vyberaní a priebežne vzdelávaní a školení, aby mohli koncovému používateľovi poskytnúť včasné, kvalifikované a komplexné služby ako pri nákupe, tak pri inštalácii a uvedení do prevádzky.

Tí istí predajcovia sú v spolupráci s centrami technickej asistencie (CAT) zodpovední za služby zákazníkom,jako počas záručnej doby, tak po jej uplynutí.

EdilKamin nepodporuje predaj svojich výrobkov cez internet a nabáda predajcov, aby upustili od propagovania týchto výrobkov na internete, a to predovšetkým v oblastiach mimo ich kompetencií.

EdilKamin vyzýva svojich zákazníkov, v ich vlastním záujme, k obozretnosti voči internetovým ponukám za znížené ceny, pretože takí predajcovia nemusia byť schopní zabezpečiť potrebný servis a služby, obzvlášť ak pôsobia ďaleko od miesta inštalácie.

Späť