Vyberte si inovaci automatického dvojitého čištění.
Inovativní systém eKleaner automaticky provádí dvojité čištění kelímku a turbulátorů. Pro praktičtější vytápění a efektivnější spalování.


EKleaner automaticky provádí každodenní čištění kelímku a turbulátorů tepelného výměníků bez vypnutí přístroje.


Převodový motor (1) automaticky aktivuje tyč umístěnou pod kelímkem (2). Tyč zase pohne turbulátory, které čistí kouřovody (3) a aktivuje systém čištění topeniště (4), který udržuje otvory volné pro průchod vzduchu. Výsledkem je vždy účinné spalování.
EKleaner is included on the pellet burning thermo stoves (check based on the individual models).
*Patented