Faq

KAMNA A KRBY NA DŘEVO

D: Můj krb kouří. Co s tím mohu udělat?

O: Je potřeba zkontrolovat vhodnost kouřovodu (průměr, délka, atd.) komínu a externího přívodu vzduchu (naprosto zásadní).
Nezbytné údaje naleznete v technickém listu výrobku.D: Jaký druh dřeva bych měl do krbu používat?

O: Suché dřevo s vlhkostí kolem 20%. Palivové dřevo by mělo být skladováno minimálně 2 roky.

D: Je možné připojit dva krby na stejný kouřovod?

O: NE, každé ohniště, ať už u krbu nebo u kamen, musí mít svůj vlastní komín.

D: Jaký objem by měla mít místnost, kde budu instalovat krb?

O: Každý krb musí být úměrný prostředí, ve kterém je nainstalován, aby se zabránilo přebytku nebo nedostatku tepla při vytápění.
Pro správnou instalaci se řiďte pokyny v technickém listu, který je přiložený k výrobku.
D: Proč musím zabezpečit externí přívod vzduchu?

O: Protože během provozu topeniště spotřebovává vzduch z okolního prostředí, který je potřeba nahradit. Nedostatek vzduchu vytváří v prostředí podtlak, a může způsobit únik spalin do místnosti.

D: Je nutné při instalaci kamen respektovat bezpečnostní vzdálenosti od zdí?

O: ANO. Dodržujte minimální vzdálenosti od boků a zadní stěny kamen, a to zejména v případě, že je zařízení v blízkosti hořlavých materiálů (viz technický list přiložený k výrobku).

D: Jaká je technická směrnice, o kterou se možno opřít při instalaci krbů a kamen?

O: V Itálii platí UNI 10683.

D: Jaká jsou hlavní pravidla, která je třeba dodržovat při instalaci krbu/kamen nebo při přípravě napojení pro budoucí instalaci?

O: Je nezbytné, aby každé ohniště bylo součástí samostatného zařízení s vlastním přívodem vzduchu, kouřovodem a komínem.
Ohniště nemůžou využívat zařízení sdílené s jinými přístroji, jako jsou nástěnné kotle, tepelná čerpadla, klimatizace, odsavače, atd.
KRBY A KAMNA NA PELETY

D: Co je hlavní výhodou peletových kamen ve srovnání s těmi na dřevo?

O: Autonomie. Kamna na pelety mohou pracovat po dlouhou dobu bez dozoru a bez nutnosti přikládání; můžete nastavit čas jejich zapnutí/vypnutí a dají se dálkově ovládat přes telefon.

D: Mohu instalovat krb nebo kamna když nemám kouřovod?

O: NE, všechna zařízení na pelety vyžadují kouřovod o průměru 8/10 cm, který lze napojit i v jiné, než centralizované poloze vzhledem k ohništi.
Kouřové potrubí lze umístit také zvenčí budovy (v souladu s potřebnými povoleními) za předpokladu, že vertikální koncový úsek bude mít délku aspoň 1,5 m.
D: Je možné použít i jiné paliva do kamen na pelety (dřevo, organický odpad, atd.)?

O: NE, spalování čehokoli jiného než pelet ohrožuje fungování kamen a poškozuje je.

D: Je nutné vždy používat stejný typ pelet?

O: NE; můžete používat různé typy pelet, za předpokladu, že jsou certifikovány a že mají rozměry a vlastnosti uvedené v technickém listu.

D: Jsou nezbytná zvláštní opatření pro skladování pelet?

O: Postačí skladovat pytle s peletami na suchém místě.

D: V případě peletových kamen je nutné provést první zapálení a nastavení parametrů kvalifikovaným personálem?

O: ANO, pro řádné fungování je nezbytné se při uvedení do provozu obrátit na centrum technické pomoci (C.A.T) autorizované společností Edilkamin (dle normy UNI 10683).
Bez provedení prvního zapálení a nastavení parametrů autorizovaným CAT dojde k pozbytí platnosti záruky.D: Jaká je běžná údržba prováděna na peletových kamnech?

O: Jak je doporučeno v technickém listu přiloženém k výrobku, jsou potřebné následující druhy čištění:
1 - denní (trvá několik minut)
2 - týdenní
3 - sezónní
NB! Je důležité pečlivě se řídit instrukcemi v technickém listu.

TEPLOVODNÍ PRODUKTY (TEPLOVODNÍ KAMNA, TEPLOVODNÍ KRBY A KOTLE)

D: Co bych měl připravit před instalací teplovodních peletových kamen?

O: Třeba připravit:
- Potrubí pro vývod spalin (kouřovod) o průměru 8 nebo 10 cm (závisí od modelu)
Vertikální koncová část kouřovodu musí mít délku aspoň 1,5 m (viz podrobnosti v technickém listu přiloženém k výrobku).- Přívod vzduchu v místnosti alespoň 80 cm2.
Některé modely teplovodních kamen umožňují připojení přívodu vzduchu přímo z venku.- Vstupní a výstupní přípojka k sběrnému potrubí ¾ "G
- Připojení přetlakového ventilu na odpad ¾ "G-Přípojka přívodu vody ¾ "G
-Elektrické připojení k zařízení dle normy s jističem 230V + / - 10%, 50 HzNB! Kouřovod musí sloužit pro odvádění spalin pouze z jednoho zařízení.

D: Lze spustit teplovodní kamna bez připojení k vytápěcímu zařízení?

O: NE, spuštění bez vody v zařízení a v kamnech způsobuje jejich vážné poškození.

D: Ohřívají teplovodní kamna i vzduch v místnosti?

O: Ne všechny modely. Obecně teplovodní kamna zajišťují výměnu veškeré vyrobené energie do vody; v některých případech je malé množství energie přiváděné do místnosti ve formě horkého vzduchu a sálání.

D: Lze připojit vstup a výstup teplovodních kamen přímo na koncové zařízení systému (radiátor)?

O: NE, teplovodní kamna musí být připojeny na sběrné potrubí, odkud se pak voda odvádí do koncových zařízení (radiátory … atd.).

D: Teplovodní kamna dodávají také teplou užitkovou vodu?

O: Ano, pokud jsou vybaveny příslušnými topenářskými sadami (KITy).

D: Lze vést kouřovod teplovodních kamen přímo přes stěnu?

O: Ano, za předpokladu, že vertikální koncový úsek potrubí bude mít délku aspoň 1,5 m a instalace bude v souladu s potřebnými povoleními (viz technický list přiložený k výrobku).
NB! Kouřovod musí sloužit pro odvádění spalin pouze z jednoho zařízení.D: Je potřebný přívod vzduchu v místnosti?

O: Ano, pro obnovu hořením spotřebovaného vzduchu v místnosti.
Některé modely teplovodních kamen umožňují připojení přívodu vzduchu přímo z venku.D: Co je možné nastavit na displeji kamen?

O: Požadovanou teplotu vody a teplotu v místnosti (teplovodní kamna automaticky upravují svůj výkon, aby je udrželi).
U malých systémů lze nastavit pracovní režim, který zahrnuje vypnutí a opětovné zapnutí pro dosažení nastavené teploty.D: Jak často je potřeba čistiť hořák?

O: Ideálně před každým spuštěním, když jsou kamna vypnuté a studené, po vyčištění výměníkových trubek kartáčem, a po spuštění čistících škrabek.

D: Musím vysát zásobník na pelety?

O: Ano, alespoň jedenkrát za měsíc a když se kamna dlouho nepoužívají.

D: Je možné spalovat jiný materiál než pelety?

O: NE, spalování čehokoli jiného než pelet znemožňuje činnost teplovodních kamen/kotle/ krbu a poškozuje je.

D: Je možné zapnout kamna přes SMS?

O: Ano, instalováním příslušného telefonického komunikátora (např. GSM komunikátor od Edilkaminu). Instalaci by měl provést autorizovaný technik.

TEPLOVODNÍ PRODUKTY NA DŘEVO (TEPLOVODNÍ KAMNA, KRBY A KOTLE)

D: Mohou fungovat i bez připojení systému na vodu?

O: Ne, jejich použití bez vody způsobí vážné poškození.

D: Mohou být použity pouze k ohřevu TUV?

O: Ano, pomocí bojleru. Takové použití se však nedoporučuje, protože se jedná o zařízení spalující dřevo a může vzniknout riziko vroucí vody v okruhu.

D: Teplovodní zařízení na dřevo mohou být zapojeny pouze v systémech s otevřenou nádobou?

O: Ne, ale zařízení se zavřenou nádobou je povoleno pouze pro verze s dochlazovací smyčkou, pojistným teplotním ventilem a se správnou instalací napouštění a vypouštění vody (dle normy UNI 10412/2).

D: Je možné při produktech, které mají 4 přípojky připojit vstup a výstup ze stejné strany?

O: Ne, jenom instalace s příčným prouděním zajišťuje správný výkon.