DŘEVO, PŘÍRODNÍ PALIVO

Pro dosažení dobrých výsledků je nutné znát dřevo jako palivo. Aby kamna pálili dřevo účinně, je nezbytné

• udržovat vysokou teplotu uvnitř ohniště;
• mít dostatek kyslíku pro zásobení plamene;
• odstranit vlhkost ve dřevě: dřevo musí být nařezané před uskladněním, aby ztratilo vlhkost.

Dřevo je zásobárnou solární energie.
Listy stromů fungují jako malé solární panely, které absorbují energii vyzařovanou ze slunce a používají ji na přeměnu vody, oxidu uhličitého a minerálů na organický materiál - dřevo. Pálení dřeva je vlastně uvolněním této energie.

CYKLUS SPALOVÁNÍ DŘEVA

(1) biologický materiál
(2) popel jako hnojivo
(3) palivo
4) oxid uhličitý
(5) kyslík