Krbová vložka na pelety


TEPLOVZDUŠNÉ KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY ZNAČKY EDILKAMIN: POTĚŠENI Z KRBU, KTERÝ VYTÁPÍ VÍCE MÍSTNOSTÍ SE VŠEMI VÝHODAMI PELET!


Teplovzdušné krbové vložky na pelety jsou kompaktní a praktická topná zařízení, která spalováním pelet produkují teplý vzduch pro vytápění místnosti, kde je krb instalován a/nebo také pro přilehlé místnosti (pomocí teplovzdušních rozvodů).

Díky nucenému odtahu spalin může být teplovzdušníý krb na pelety snadno nainstalován s kouřovodem malých rozměrů i v jiné, než centrální poloze.

Teplovzdušné krby na pelety Edilkamin se díky obestavbám dle vlastního výběru přizpůsobí jakémukoli vkusu a stylu uživatele.

Všechny součásti krbu byly navrhnuty tak, aby byly při ůdržbě snadno dostupné.

Pelety jsou jedním z nejekonomičtějších paliv a umožňují značnou úsporu nákladů na vytápění.
Používání pelet také umožňuje řízení vytápění elektronicky, např. pro nařízení zapnutí nebo vypnutí krbu použitím synoptického panelu, dálkového ovladače nebo sms.

Pellkamin2 12

12 kW