PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplé vody prostřednictvím automatického spalování dřevěných pelet.

Všechny fáze činnosti jsou ovládány elektronickou deskou vybavenou speciálním softwarem pro dosažení vysoké účinnosti a nízkých emisí za podmínek maximální bezpečnosti.

Ohřátá voda je odváděna do radiátorů (vysoká teplota) a/nebo do podlahového vytápění (nízká teplota) v celém domě.

Kotle mohou být napojené do komplexních systémům spolu se solárními panely, nástěnnými plynovými kotly, bojlery atd. za účelem vytvoření nejmodernějších systémů vytápění.

S využitím příslušných topenářských sad (kitů) jsou schopné produkovat teplou užitkovou vodu pro koupelny a kuchyně, která může být v akumulační nádobě vždy k dispozici v požadované teplotě.

V nejmodernějších modelech jsou použity systémy automatického čištění hořáku a komprimace popela, aby se dosáhlo dlouhé nepřetržité doby provozu bez zásahů spojených s čištěním.

Kotle na pelety mohou být také připojeny ke stávajícímu topnému systému s otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobou.

Pro dosažení samostatného provozu bez zásahů spojených s plněním peletami, jsou kotle způsobilé pro použití automatických dopravovacích systémů (mechanických i pneumatických). Tyto systémy umožňují použití doplňkových zásobníků s velkou kapacitou z oceli, pletiva, zdiva, atd.FUNKČNÍ SCHÉMA


Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.

1 = zásobník na pelety s přikládáním z vrchu

2 = šnekový podavač pelet ze zásobníku na hořák

3 = motor s elektropřevodovkou, který řídí činnost šnekového podavače

4 = hořák, ve kterém dochází ke spalování pelet

5 = zapalovací elektrický odpor

6 = odstředivý spalinový ventilátor

7 = spoj pro vývod spalin a připojení ke komínu

8 = uzavřená expanzní nádrž

9 = synoptický panel, který řídí a zobrazuje všechny fáze chodu

10 = výměníkové trubky pro výrobu teplé vody

11 = turbulátory pro čištění výměníkových trubek

12 = tepelná izolace dvířek a stěn topeniště

13 = hydraulický kit s oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem a uzavřenou expanzní nádobou

14 = spoj pro externí přívod vzduchu potřebného k hoření