PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplého vzduchu prostřednictvím spalování dřeva.V prostoru mezi ohniskem a pláštěm cirkuluje okolní nebo externí vzduch, který se při vstupu zespodu v kontaktu se stěnami zahřívá, a pak je vypouštěn do domácího prostředí.

Do prostředí se vzduch dostane přes příslušné mřížky na přední straně odsavače a v případě potřeby může být odveden potrubím do sousedních místností a tak může rovnoměrně vytápět celý dům.K distribuci teplého vzduchu může dojít za pomoci přirozené nebo nucené ventilace prostřednictvím ventilátorů. V případě nucené ventilace je předpokládané použití regulátoru, který obměňuje rychlost vzduchu na základě jeho teploty.Množství spalovacího vzduchu, který může být primární, sekundární (pro čištění skla) a terciární (po spalování) lze nastavit pomocí klapek.FUNKČNÍ SCHÉMA

Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.1 = přívod primárního spalovacího vzduchu (těsně nad topeništěm)


2 = přívod sekundárního spalovacího vzduchu (vstupuje přímo z vrchu dvířek a udržuje sklo čisté)


3 = přívod terciárního post-spalovacího vzduchu (vstupuje ze série otvorů ve vrchní části topeniště)


4 = meziprostor s cirkulací vzduchu


5 = teplovzdušný výměník


6 = ventilátor pro distribuci horkého vzduchu s elektronickým regulátorem


7 = spoj pro připojení teplovzdušného rozvodu, distribuovat se může do místa instalace a/nebo do sousedních místností


8 = spoj pro vývod spalin a připojení ke komínu


9 = dvířka z keramického skla odolného vůči tepelnému šoku až do 800 °C