PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro ohřev teplého vzduchu prostřednictvím spalování dřeva.

Jsou ideálním řešením pro ty, kteří chtějí přestavět starý špatně fungující krb a přeměnit ho v opravdové topné zařízení.

Jsou také velmi vhodné pro zcela nové realizace osobitých řešení podle nejrozmanitějších potřeb prostředí.

Jsou dodávány smontované, připravené k použití pouhým připojením ke kouřovodu a k přívodu vzduchu.

V prostoru mezi ohniskem a pláštěm cirkuluje okolní nebo externí vzduch, který se při vstupu zespodu v kontaktu se stěnami zahřívá a pak je vypouštěn do domácího prostředí.

Do místnosti se vzduch dostává přes příslušné mřížky na přední straně vložky a v případě potřeby může být odveden potrubím do sousedních místností.

K distribuci teplého vzduchu může dojít za pomoci přirozené nebo nucené ventilace prostřednictvím ventilátorů. V případě nucené ventilace je vhodné použít regulátor, který obměňuje rychlost vzduchu na základě jeho teploty.

Množství spalovacího vzduchu, který může být primární, sekundární (pro čištění skla) a terciární (po spalování), lze nastavit pomocí klapek.
FUNKČNÍ SCHÉMA


Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.
1 = litinové ohniště s tlustými stěnami2 = klapka regulující sekundární spalovací vzduch a čištění skla3 = otvory na zadní straně krbu pro přívod post-spalovacího vzduchu4 = dvourychlostní ventilátory s tepelnou sondou5 = spínač pro automatickou cirkulaci (2 rychlosti) teplého vzduchu6 = automatické ovládání regulační klapky spalin, spustí se otevřením dvířek ohniště7 = spoj na vývod spalin a připojení ke komínu8 = mechanismus nasávání externího vzduchu (volitelné)9 = mřížka pro rozptyl teplého vzduchu do místnosti10 = mřížky pro nasávání vzduchu z prostředí11 = spoje pro případnou kanalizaci vzduchu do sousedních prostorů12 = prostor pro cirkulaci topného vzduchu