PRINCIP FUNGOVÁNÍ A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná se o zařízení určená pro výrobu teplé vody prostřednictvím spalování dřeva.

Ohřátá voda je odváděna do radiátorů (vysoká teplota) a/nebo do podlahového vytápění (nízká teplota) v celém domě.

S využitím příslušných topenářských sad (kitů) jsou schopné produkovat teplou užitkovou vodu pro koupelny a kuchyně, která může být v akumulační nádobě vždy k dispozici v požadované teplotě.

Teplovodní krbové vložky mohou být napojeny do komplexních systémům spolu se solárními panely, nástěnnými plynovými kotly, bojlery atd. za účelem vytvoření nejmodernějších systémů vytápění.

Teplovodní krbové vložky na dřevo mohou být také připojeny k stávajícímu topnému systému s otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobou.

K dispozici je velké množství typů kitů pro usnadnění různých instalačních řešení.FUNKČNÍ SCHÉMA


Konkrétní schémata jednotlivých modelů najdete v technickém listu přiloženém k výrobku.

tc_t1_01.jpg

1 = rošt, také pro vstup primárního vzduchu

2 = přívod post-spalovacího vzduchu

3 = spoj pro externí přívod vzduchu potřebného k hoření s automatickou regulační klapkou (volitelné)

4 = meziprostor s vodou obklopující topeniště

5 = vysouvací dvířka z keramického skla odolného vůči tepelnému šoku až do 800 °C s čistícím systémem

6 = chladící bezpečnostní smyčka (verze CS)

7 = deflektory spalin pro zajištění vysoké tepelné výměny (spaliny/voda)

8 = klapka pro regulaci odtahu spalin v poloze při provozu

9 = klapka k regulaci odtahu spalin v pozici při zapalování

10 = přívod vody do chladící smyčky (z vodovodu)

11 = vývod vody z chladicí smyčky (do kanalizace)

12 = výstup vody ze zařízení

13 = vstup vody do zařízení

14 = úchyt pro otočný rošt s motorem

15 = nastavitelné nožičky (volitelné)