Faq

BRÆNDEOVNE OG –ILDSTEDER

Spm: Jeg har en pejs, som laver røg. Hvordan kan jeg løse mit problem?

Svar: Det er nødvendigt at kontrollere at skorstenens røgkanal (udenfor tilbagestrømningsområdet) og det eksterne luftindtag (strengt nødvendigt) er velegnet (rette tværsnit, længde, osv…).
Indhent oplysninger herom i produktets tekniske beskrivelse.

Spm: Hvilken type træ skal jeg bruge til min brændeovn?

Svar: Tørt træ med en fugtighed på cirka 20 % og cirka 2 års lagring.

Spm: Kan jeg tilkoble to brændekamre til samme trækkanal?

Svar: Nej, hver brændekammer, både for ovne og brændeovne, skal have en selvstændig trækkanal.

Spm: Hvilken størrelse skal rummet have, hvor jeg installerer brændeovnen?

Svar: Hver brændeovn skal være tilpasset rummet, hvor den installeres, og omvendt. For fastsættelse af korrekt størrelse henvises til det vedlagte tekniske skema til hver model.

Spm: Hvorfor skal jeg have et eksternt luftindtag?

Svar: Fordi hvert brændekammer under funktion forbruger luften i rummet, som skal reintegreres. I praksis skal brændekammeret fungere uden at forstyrre de indvendige omgivelser, og mangel på luft kan fremprovokere røgdannelse.

Spm: Skal man under installation af en ovn overholde visse afstande til væggene?

Svar: Ja. Der skal være en minimumsafstand for sider og bagbeklædning, især til brændbare materialer (se teknisk skema).

Spm: Hvad er den tekniske standard for installation af brændeovne og ovne?

Svar: I Italien gælder standarden UNI 10683.

Spm: Hvilke primære regler skal man følge for installation af et brændekammer eller klargøring af tilslutninger ved efterfølgende installation?

Svar: Det er vigtigt at tage hensyn til apparater, som udstyret til selvstændig funktion, luftindtaget til skorstenen, i forhold til eventuelt andre installationer (små fyr, varmepumper, aircondition, indsugningsanlæg osv.).Praktisk set skal hver brændekammer have selvstændigt luftindtag, trækkanal og skorsten uden indvirkning på andre anlæg.

PELLETBRÆNDEOVNE OG –ILDSTEDER

Spm: Hvad er fordelen ved en pilleovn i forhold til en træbrændeovn?

Svar: Den selvfungerende funktion. En pilleovn kan fungere i mange timer uden påfyldning af brændsel. Den kan programmeres til at tænde og slukke og styres fjernbetjent over telefonen.

Spm: Kan jeg installere en pejs eller brændeovn, selvom jeg ikke har en skorsten?

Svar: NEJ, alle pelletildsteder har behov for et aftrækssystem (skorsten) på også blot en diameter på 8/10 cm og dette kan eventuelt være anbragt andetsteds i forhold til selve ildstedet.
Ud fra et funktionelt synspunkt kan aftrækssystemet også placeres udendørs (hvilket kan kræve godkendelse af myndighederne) hvis blot der er et lodret slutstykke på mindst 1,5 m.

Spm: Kan jeg anvende pilleovnen med andre typer brændsel (træ, organisk materialeaffald osv.)?

Svar: Nej, afbrænding af alt andet end piller kan påvirke ovnens funktion.

Spm: Er det nødvendigt altid at anvende den samme pellettype?

Svar: NEJ; man kan sagtens anvende forskellige pellettyper, hvis blot de er certificerede og har samme dimension og egenskaber, som de anførte i den tekniske beskrivelse.
NB! Muligvis vil skift af pellettypen kræve en genjustering af forbrændingsparametrene.

Spm: Kræves der særlige forhold til opbevaring af pillerne?

Svar: De skal bare opbevares i sække på et tørt sted.

Spm: Er det nødvendigt at lade tænding og finjustering af en pelletbrændeovn udføre af specialiseret personale?

Svar: JA, Dette er nødvendigt for en korrekt funktion, så kontakt den nærmeste forhandler.
Manglende tænding og finjustering fra forhandlerens side medfører desuden, at garantien ikke kan aktivers.

Spm: Hvilken ordinær vedligeholdelse er påkrævet på en pelletbrændeovn?

Svar: Følgende rengøringstyper, som desuden anbefales i produktets medfølgende tekniske beskrivelser, skal udføres:
1- daglig (kræver kun få minutter)
2- ugentlig
3- sæsonbetonet
NB! Det er vigtigt at alle anvisningerne i de tekniske beskrivelser omhyggeligt overholdes.

PELLETTERMOPRODUKTER (VARMEOVNE, VARMEKAMINER OG KEDLER)

Spm: Hvad skal jeg forberede, for at kunne installere pelletvarmeovnen?

Svar: Det er nødvendigt at forberede:
- En røgkanal med en diameter på 8 eller 10 cm (i funktion af model)
Røgkanalen (skorsten) skal have et lodret slutstykke på mindst 1,5 m (jfr. specifikationerne i produktets medfølgende tekniske beskrivelse).
- Luftindtag på mindst 80 cm2.
Som alternativ er der, på visse varmeovne, forudset en munding på bagsiden, som skal forbindes til en luftindtagskanal direkte udefra.
- Trykside- og returmuffetilkobling på ¾ " G
- Afløb i kloak fra overtryksventil ¾ " G
- Tilslutning til vandpåfyldning ¾ " G
- Elektrisk tilslutning til anlæg med termoafbryder 230V +/- 10%, 50 Hz.NB! Kun én varmeovn må være forbundet til røgkanalen (skorsten).

Spm: Kan varmeovnen bruges selvstændigt, uden at den forbindes til varmeanlægget?

Svar: NEJ, en tænding uden vand i anlægget og i varmeovnen medfører alvorlige skader.

Spm: Producerer varmeovnen varm luft?

Svar: Ikke alle modeller. Sædvanligvis forudses en udveksling af al den producerede energi med vand på varmeovnene; i visse tilfælde afgives en lille smule energi i installationslokalet, under form af varm luft og bestråling.

Spm: Kan jeg tilslutte frem- og returløb direkte til en anlægsterminal (radiator)?

Svar: NEJ, ligesom for ethvert andet fyr, skal der oprettes forbindelse til en manifold, hvorfra vandet fordeles til anlægsterminalerne.

Spm: Leverer varmeovnen også varmt brugsvand?

Svar: JA, hvis den er udstyret med de relevante kit.

Spm: Må man bortlede varmeovnenes røg direkte gennem væggen?

Svar: JA, hvis blot aftrækket går igennem væggen, har et lodret stykke udenfor på mindst 1,5 m og under forudsætning af at de relevante tilladelser indhentes. (indhent oplysninger i produktets tekniske beskrivelse)
NB! Skorstenen må kun anvendes som aftræk for én varmeovn.

Spm: Er det nødvendigt at lokalet er udstyret med et luftindtag?

Svar: JA, det er nødvendigt at lokalet modtager luft, da forbrændingen forbruger luften.
Som alternativ er der, på visse modeller, forudset en munding på bagsiden, som skal forbindes til en luftindtagskanal direkte udefra.

Spm: Hvad skal jeg indstille på ovnens display?

Svar: Den ønskede vandtemperatur og ovnen modulerer som følge effekten for at opnå den eller bevare den. For mindre anlæg er det muligt at indstille en driftstilstand, som forhindrer slukning og tænding af ovnen alt efter den opnåede vandtemperatur.

Spm: Hvor ofte skal jeg rengøre brændekammeret?

Svar: Ideelt set før hver tænding, når ovnen er slukket og kold. EFTER AT HAVE RENSET VARMEVEKSLERRØRENE og aktiveret, med lukket dør, rengøringsskraberne.

Spm: Skal jeg også støvsuge pillebeholderen?

Svar: Ja, mindst én gang månedligt og når ovnen ikke anvendes i længere tid.

Spm: Kan jeg forbrænde andet end piller?

Svar: NEJ. Ovnen er udviklet til forbrænding af piller, og andet materiale kan beskadige den.

Spm: Er det muligt at tænde for ovnen med en SMS?

Svar: JA, hvis man lader Edilkamin forhandleren installere den relevante telefoniske styreenhed (for eksempel Edilkamin’s GSM styreenhed).

BRÆNDEVARMEOVNE (VARMEOVNE, VARMEKAMINER OG KEDLER)

Spm: Kan de også fungere uden tilslutning af vand fra anlægget?

Svar: NEJ, selv lejlighedsvis brug heraf medfører alvorlige skader.

Spm: Kan de anvendes til kun at producere varmt brugsvand?

Svar: JA, hvis der anvendes en kedel. Brug heraf frarådes dog, da produktet er forsynet med brænde, hvilket medfører risiko for at vandet koger i anlægget.

Spm: Må brændetermoprodukterne kun anvendes i anlæg med åben ekspansionsbeholder?

Svar: NEJ, men brug i et anlæg med lukket ekspansionsbeholder er kun tilladt på versionerne med slangerør, der aktiveres af en termisk afløbsventil og med korrekt installation af vandpåfyldning og –aftapning.

Spm: Kan man forbinde tryksiden og retursiden i samme side på produkter med fire tilslutningspunkter?

Svar: NEJ, kun installationer med krydset flow giver sikkerhed for korrekt funktion.