WYBIERZ INNOWACJĘ PODWÓJNEGO AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA.
Innowacyjny system eKleaner automatycznie przeprowadza podwójne czyszczenie palnika i turbulatorów, bez potrzeby ręcznej interwencji.
Zapewnia większą wygodę ogrzewania i skuteczniejsze spalanie.


EKleaner wykonuje automatyczne, codzienne czyszczenie palnika i turbulatorów wymiany ciepła, bez wyłączania urządzenia.


Motoreduktor (1) uruchamia automatycznie pręt umieszczony pod palnikiem (2). Pręt z kolei porusza turbulatorami, które czyszczą przewody dymowe (3) i uruchamia system czyszczenia rusztu (4) udrażniający otwory do przepływu powietrza. W efekcie skuteczność spalania jest zawsze zapewniona.
EKleaner is included on the pellet burning thermo stoves (check based on the individual models).
*Patented