ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE CECHYSą to urządzenia zaprojektowane do wytwarzania gorącego powietrza poprzez automatyczne spalanie peletu drzewnego.Wszystkie fazy działania są sterowane przez kartę elektroniczną wyposażoną w specjalne oprogramowanie, w celu uzyskania wysokiej sprawności i niskich poziomów emisji w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.Gorące powietrze jest wprowadzane do pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie przez kratki umieszczone z przodu, oraz, jeśli to przewidziano, może być dystrybuowane rurami do sąsiednich pomieszczeń.Podstawowymi fazami działania możemy sterować przy użyciu pilota; istnieje również możliwość podłączenia urządzeń umożliwiających zdalne rozpalanie urządzenia.
PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA


Właściwe schematy poszczególnych modeli znajdują się w kartach technicznych załączonych do produktu
Per gli schemi specifici dei singoli modelli consultare la scheda tecnica allegata al prodotto1 = zasobnik na pelet z szuflada załadunkową (15)

2 = ślimak transportujący pelet z zasobnika do drugiego ślimaka

3 = motoreduktor sterujący działaniem pierwszego ślimaka

4= drugi ślimak transportujący pelet z pierwszego ślimaka do paleniska

5= motoreduktor sterujący działaniem drugiego ślimaka

6 = palenisko gdzie odbywa się spalanie peletu

7= elektryczna zapalarka do rozpalania peletu

8 = wentylator odśrodkowy do ekstrakcji spalin

9 = króciec odprowadzający spaliny do podłączenia do przewodu dymowego

10 = wentylator do rozprowadzania wytworzonego gorącego powietrza

11 = przednia kratka do oddawania gorącego powietrza do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany kominek

12= dwa króćce do ewentualnej dystrybucji gorącego powietrza do sąsiednich pomieszczeń

13 = króciec do poboru z zewnątrz powietrza potrzebnego do spalania

14 = panel dotykowy do sterowania i wyświetlania wszystkich faz działania