ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE CECHY


Mowa tutaj o urządzeniach do wytwarzania gorącego powietrza poprzez spalanie drewna.W przestrzeni powietrznej między paleniskiem a obudową krąży powietrze pobrane z zewnątrz, które wchodzą od strony podstawy ogrzewa się stykając się ze ściankami i jest oddawane do otoczenia.Dystrybucja powietrza do otoczenia odbywa się poprzez specjalne kratki umieszczane na okapie, oraz, jeśli przewidziano, poprzez rury doprowadzające powietrze do przyległych pomieszczeń ogrzewając w ten sposób cały dom.Dystrybucja gorącego powietrza może się odbywać poprzez konwekcję naturalną lub wymuszoną przy użyciu wentylatorów; w przypadku dystrybucji wymuszonej przewidziany jest regulator modulujący prędkość powietrza zależnie od temperatury.Ilość doprowadzanego powietrza do spalania, zarówno pierwotnego, wtórnego (do czyszczenia szyby) jak i trzeciego obiegu (dopalania) może być regulowana za pomocą przepustnic.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA


Właściwe schematy poszczególnych modeli znajdują się w kartach technicznych załączonych do produktu.1 = doprowadzenie pierwotnego powietrza do spalania (równo z powierzchnią ogniową)


2 = doprowadzenie wtórnego powietrza do spalania (wchodzi bezpośrednio u szczytu drzwiczek jednocześnie zapewniając czystość szyby)


3 = doprowadzenie trzeciego obiegu powietrza do dopalania (wchodzi przez serię otworów znajdujących się z górnej części paleniska)


4 = szczelina powietrzna w której krąży ogrzewane powietrze


5 = wymiennik do wytwarzania powietrza do ogrzewania


6 = wentylator do dystrybucji ogrzanego powietrza, z regulatorem elektronicznym


7= króćce do dystrybucji gorącego powietrza; dystrybucja może być realizowana do pomieszczenia, w którym jest zainstalowane urządzenia i/lub do pomieszczeń przyległych


8= króciec odprowadzający spaliny do podłączenia do przewodu dymowego


9= drzwiczki z szybą ceramiczną odporne na szok termiczny 800°