ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE CECHY


Chodzi o urządzenia zaprojektowane do wytwarzania gorącego powietrza poprzez automatyczne spalanie peletu drzewnego.Wszystkie fazy działania są sterowane przez kartę elektroniczną wyposażoną w specjalne oprogramowanie, w celu uzyskania wysokiej sprawności i niskich poziomów emisji w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.Wytworzone gorące powietrze jest wprowadzane do pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane poprzez specjalne kratki znajdujące się z przodu piecyka oraz, tam gdzie przewidziano, może być kierowana przewodami rurowymi do pomieszczeń sąsiednich.Główne fazy działania mogą być sterowane za pomocą pilota; możliwe jest również podłączenie urządzeń do zdalnego sterowania.PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA


Właściwe schematy poszczególnych modeli znajdują się w kartach technicznych załączonych do produktu.

1 = zasobnik peletu z drzwiczkami do załadunku od góry

2 = ślimak do przenoszenia peletu z zasobnika do paleniska

3 = motoreduktor sterujący działaniem ślimaka

4 = palenisko w który odbywa się spalanie peletu

5 = zapalarka elektryczna wywołująca zapłon peletu

6 = wentylator odśrodkowy do ekstrakcji spalin

7 = króciec odprowadzający spaliny do podłączenia do przewodu kominowego

8 = Panel sterujący do sterowania piecykiem i wyświetlania wszystkich faz działania

9 = króciec do poboru z zewnątrz powietrza potrzebnego do procesu spalania

10 = Wymienniki rurowe do wytwarzania gorącego powietrza do ogrzewania

11 = Kratka frontowa do oddawania gorącego powietrza do pomieszczenia, w którym piecyk jest zainstalowany

12 = Króćce do dystrybucji gorącego powietrza do sąsiednich pomieszczeń

13 = wentylator do rozprowadzania wytworzonego gorącego powietrza