ZASADA DZIAŁANIA I PODSTAWOWE CECHY


Są to urządzenia zaprojektowane do wytwarzania gorącej wody poprzez automatyczne spalanie peletu drzewnego.


Wszystkie fazy działania są sterowane przez kartę elektroniczną wyposażoną w specjalne oprogramowanie, w celu uzyskania wysokiej sprawności i niskich poziomów emisji w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.


Wytworzona gorąca woda jest przesyłana do kaloryferów (wysoka temperatura) lub paneli ogrzewania podłogowego (niska temperatura) w całym domu.


Kominki wodne mogą być łączone w instalacjach złożonych, z panelami słonecznymi, gazowymi kotłami naściennymi, buforami itp. w celu stworzenia instalacji grzewczej najnowszej generacji.


Przy zastosowaniu specjalnych zestawów instalacyjnych mogą wytwarzać również ciepłą wodę użytkową do wykorzystania w łazienkach i kuchni, która może być również gromadzona w specjalnych bojlerach, tak aby była zawsze dostępna w żądanej temperaturze.


Kominki wodne na pelet mogą być włączane do istniejącej instalacji grzewczej zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym.


Dostępne są różne rodzaje zestawów ułatwiających różne rozwiązania instalacyjne.
PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁANIA


Właściwe schematy poszczególnych modeli znajdują się w kartach technicznych załączonych do produktu.


1 = zasobnik na pelet z szuflada załadunkową (16)2 = ślimak transportujący pelet z zasobnika do paleniska3 = motoreduktor sterujący działaniem ślimaka4 = palenisko gdzie odbywa się spalanie peletu5 = elektryczna zapalarka do rozpalania peletu6 = wentylator odśrodkowy do ekstrakcji dymów7 = wentylator do rozpraszania wytworzonego gorącego powietrza8 = króciec odprowadzający spaliny do podłączenia do przewodu spalinowego9 = przednia kratka do oddawania gorącego powietrza do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany kominek10 = króciec do poboru powietrza potrzebnego do spalania z zewnątrz11 = panel dotykowy do sterowania i wyświetlania wszystkich faz działania12 = podwójne drzwiczki, z szybą ceramiczną odporną na szok termiczny 800°C.13 = przestrzeń otaczająca palenisko zawierająca wodę14 = blokada paleniska otwieranego uchylnie celem uzyskania dostępu do urządzeń znajdujących się za nim (w celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji)15 = wbudowany zestaw hydrauliczny dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa oraz ułatwienia operacji instalacyjnych