Faq

KACHLE A KRBY NA DREVO

O: Môj krb dymí. Čo s tým môžem urobiť?

O: Je potrebné skontrolovať vhodnosť dymovodu (priemer, dĺžka, atď.) a externého prívodu vzduchu (nevyhnutné).
Potrebné údaje nájdete v technickom liste výrobku.

O: Aký druh dreva by som mal do krbu používať?

O: Suché drevo s vlhkosťou okolo 20%. Palivové drevo by malo byť skladované minimálne 2 roky.

O: Je možné pripojiť dva krby na rovnaký dymovod?

O: NIE, každé ohnisko, či už krbu alebo pri kachlí, musí mať svoj vlastný komín.

O: Aký objem by mala mať miestnosť, kde budem inštalovať krb?

O: Každý krb musí byť úmerný prostrediu, v ktorom je nainštalovaný, aby sa zabránilo prebytku alebo nedostatku tepla pri vykurovaní.
Pre správnu inštaláciu sa riaďte pokynmi v technickom liste, ktorý je priložený k výrobku.

O: Prečo musím zabezpečiť externý prívod vzduchu?

O: Pretože počas prevádzky ohnisko spotrebúva vzduch z okolitého prostredia, ktorý treba nahradiť. Nedostatok vzduchu vytvára v prostredí podtlak, a môže spôsobiť únik spalín do miestnosti.

O: Je nutné pri inštalácii kachlí rešpektovať bezpečnostné vzdialenosti od stien?

O: ÁNO. Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od bokov a zadnej steny kachlí, a to najmä v prípade, že je zariadenie v blízkosti horľavých materiálov (viď technický list priložený k výrobku).

O: Aká je technická smernica, o ktorú sa možno oprieť pri inštalácii krbov a kachlí?

O: V Taliansku platí UNI 10683

O: Aké sú hlavné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri inštalácii krbu / kachlí alebo pri príprave napojenia pre budúcu inštaláciu?

O: Je nevyhnutné, aby každé ohnisko bolo súčasťou samostatného zariadenia s vlastným prívodom vzduchu, dymovodom a komínom.
Ohnisko nemôžu využívať zariadenia zdieľané s inými prístrojmi, ako sú nástenné kotle, tepelné čerpadlá, klimatizácie, odsávače, atď.

KRBY A KACHLE NA PELETY

O: Čo je hlavnou výhodou peletových kachlí v porovnaní s tými na drevo?

O: Autonómia. Kachle na pelety môžu pracovať po dlhú dobu bez dozoru a bez nutnosti prikladania; môžete nastaviť čas ich zapnutia / vypnutia a dajú sa diaľkovo ovládať cez telefón.

O: Môžem inštalovať krb alebo kachle keď nemám dymovod?

O: NIE, všetky zariadenia na pelety vyžadujú dymovod s priemerom 8/10 cm, ktorý je možné napojiť aj do inej, ako centralizovanej polohy vzhľadom k ohnisku.
Dymové potrubie možno umiestniť aj zvonku budovy (v súlade s potrebnými povoleniami) za predpokladu, že vertikálny koncový úsek bude mať dĺžku aspoň 1,5 m.

O: Je možné použiť aj iné palivá do kachlí na pelety (drevo, organický odpad, atď.)?

O: NIE, spaľovanie čohokoľvek iného než peliet ohrozuje fungovanie kachlí a poškodzuje ich.

O: Je nutné vždy používať rovnaký typ peliet?

O: NIE; môžete používať rôzne typy peliet, za predpokladu, že sú certifikované a že majú rozmery a vlastnosti uvedené v technickom liste.

O: Sú nevyhnutné zvláštne opatrenia pre skladovanie peliet?

O: Postačí skladovať vrecia s peletami na suchom mieste.

O: V prípade peletových kachlí je nutné vykonať prvé zapálenie a nastavenie parametrov kvalifikovaným personálom?

O: ÁNO, pre správne fungovanie je nevyhnutné obrátiť sa pri uvedení do prevádzky na centrum technickej pomoci (CAT) autorizované spoločnosťou Edilkamin (podľa normy UNI 10683).
Bez vykonania prvého zapálenia a nastavenia parametrov autorizovaným CAT dôjde k strate platnosti záruky.

O: Aká je bežná údržba vykonávaná na peletových kachliach?

O: Ako sa odporúča v technickom liste priloženom k výrobku, sú potrebné nasledujúce druhy čistenia:
1 - denné (trvá niekoľko minút)
2 - týždenné
3 - sezónne
NB! Je dôležité starostlivo sa riadiť inštrukciami v technickom liste.

TEPLOVODNÉ PRODUKTY (TEPLOVODNÉ KACHLE, TEPLOVODNÉ KRBY A KOTLE)

O: Čo by som mal pripraviť pred inštaláciou teplovodných peletových kachlí?

O: Treba pripraviť:
- Potrubie pre vývod spalín (dymovod) s priemerom 8 alebo 10 cm (závisí od modelu)
Vertikálna koncová časť dymovodu musí mať dĺžku aspoň 1,5 m (pozri podrobnosti v technickom liste priloženom k výrobku).- Prívod vzduchu v miestnosti aspoň 80 cm2.
Niektoré modely teplovodných kachlí umožňujú pripojenie prívodu vzduchu priamo zvonku.- Vstupná a výstupná prípojka k zbernému potrubiu ¾ "G
- Pripojenie pretlakového ventilu na odpad ¾ "G- Prípojka prívodu vody ¾ "G
- Elektrické pripojenie k zariadeniu podľa normy s ističom 230V + / - 10%, 50 HzNB! Dymovod musí slúžiť pre odvádzanie spalín iba z jedného zariadenia.

O: Možno spustiť teplovodné kachle bez pripojenia k vykurovaciemu zariadeniu?

O: NIE, spustenie bez vody v zariadení a v kachliach spôsobuje ich vážne poškodenie.

O: Ohrievajú teplovodné kachle aj vzduch v miestnosti?

O: Nie všetky modely. Všeobecne teplovodné kachle zaisťujú výmenu všetkej vyrobenej energie do vody; v niektorých prípadoch je malé množstvo energie privádzané do miestnosti vo forme horúceho vzduchu a sálania.

O: Možno pripojiť vstup a výstup teplovodných kachlí priamo na koncové zariadenie systému (radiátor)?

O: NIE, teplovodné kachle musia byť pripojené na zberné potrubie, odkiaľ sa potom voda odvádza do koncových zariadení (radiátory ... atď.).

O: Teplovodné kachle dodávajú tiež teplú úžitkovú vodu?

O: Áno, ak sú vybavené príslušnými vodoinštalačnými sadami (KITy).

O: Možno viesť dymovod teplovodných kachlí priamo cez stenu?

O: Áno, za predpokladu, že vertikálny koncový úsek potrubia bude mať dĺžku aspoň 1,5 m a inštalácia bude v súlade s potrebnými povoleniami (viď technický list priložený k výrobku).
NB! Dymovod musí slúžiť pre odvádzanie spalín iba z jedného zariadenia.

O: Je potrebný prívod vzduchu v miestnosti?

O: Áno, pre obnovu horením spotrebovaného vzduchu v miestnosti.
Niektoré modely teplovodných kachlí umožňujú pripojenie prívodu vzduchu priamo zvonku.

O: Čo je možné nastaviť na displeji kachlí?

O: Požadovanú teplotu vody a teplotu v miestnosti (teplovodné kachle automaticky upravujú svoj výkon, aby ich udržali).
U malých systémov je možné nastaviť pracovný režim, ktorý zahŕňa vypnutie a opätovné zapnutie pre dosiahnutie nastavenej teploty.

O: Ako často treba čistiť horák?

O: Ideálne pred každým spustením, keď sú kachle vypnuté a studené, po vyčistení výmenníkových trubiek kefou, a po spustení čistiacich škrabiek.

O: Je možné spaľovať iný materiál než pelety ?

O: NIE, spaľovanie čohokoľvek iného než peliet znemožňuje činnosť teplovodných kachlí / kotla / krbu a poškodzuje ich.

O: Je možné zapnúť kachle cez SMS?

O: Áno, nainštalovaním príslušného telefonického komunikátora (napr. GSM komunikátor od Edilkaminu). Inštaláciu by mal vykonať autorizovaný technik.

TEPLOVODNÉ PRODUKTY NA DREVO (TEPLOVODNÉ KACHLE, KRBY A KOTLE)

O: Môžu fungovať aj bez pripojenia systému na vodu?

O: Nie, ich použitie bez vody spôsobí vážne poškodenie.

O: Môžu byť použité len k ohrevu TÚV?

O: Áno, pomocou bojlera. Takéto použitie sa však neodporúča, pretože sa jedná o zariadenie spaľujúce drevo a môže vzniknúť riziko vriacej vody v okruhu.

O: Teplovodné zariadenia na drevo môžu byť zapojené iba v systémoch s otvorenou nádobou?

O: Nie, ale zariadenie s uzavretou nádobou je povolené len pre verzie s ochladzovacou slučkou, poistným teplotným ventilom a so správnou inštaláciou napúšťania a vypúšťania vody (podľa normy UNI 10412/2).

O: Je možné pri produktoch, ktoré majú 4 prípojky pripojiť vstup a výstup z rovnakej strany?

O: Nie, len inštalácia s priečnym prúdením zaisťuje správny výkon.