KONTAKT

KDE VYHĽADÁM PREDAJCU V MOJEJ OBLASTI?

KDE VYHĽADÁM TECHNICKÝ SERVIS V MOJEJ OBLASTI?

KDE MÔŽEM NÁJSŤ KATALÓGY?

KDE MÔŽEM NÁJSŤ TECHNICKÉ LISTY?


Pre nahlásenie problému s výrobkom alebo technickým servisom vyberte požadovanú možnosť v nasledujúcej ponuke.

Meno *

Priezvisko *

Ulica a číslo popisné *

Mesto *

PSČ *

Kraj *

Telefón *

Email *

Predajca *

Dátum nákupu *

Montér/Technický servis *

Dátum inštalácie *

Názov výrobku *

Výrobné číslo *

Zistený problém *

* Povinné zadať

Meno *

Priezvisko *

Ulica a číslo popisné *

Mesto *

PSČ *

Kraj *

Telefón *

Email *

Technický servis *

Výrobné číslo *

Vzniknutý problém s technickým servisom *

* Povinné zadať


Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov spoločnosti Edilkamin a.s. za účelom použitia pri komunikácii, ktorá sa týka jej produktov a služieb.
Získané osobné údaje nemožno poskytnúť tretím stranám a ich spracovanie bude vykonané v súlade so zákonom č. Article 13 of EU Regulation 2016/679 (GDPR) Zb. o ochrane osobných údajov.
O zmenu alebo vymazanie týchto údajov môže byť kedykoľvek požiadané e-mailom na info@sk.edilkamin.com

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom na info@sk.edilkamin.com

Pre zaslanie životopisu použijte e-mailovú adresu cv@edilkamin.com