NAŠA POLITIKA PREDAJA

EdilKamin zabezpečuje predaj a distribúciu výrobkov výhradne prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov, hoci súhlasí s využitím internetu pre propagačné a marketingové účely.

Autorizovaní predajcovia sú starostlivo vyberaní a priebežne vzdelávaní a školení, aby mohli koncovému používateľovi poskytnúť včasné, kvalifikované a komplexné služby ako pri nákupe, tak pri inštalácii a uvedení do prevádzky.

Tí istí predajcovia sú v spolupráci s centrami technickej asistencie (CAT) zodpovední za služby zákazníkom,jako počas záručnej doby, tak po jej uplynutí.

EdilKamin nepodporuje predaj svojich výrobkov cez internet a nabáda predajcov, aby upustili od propagovania týchto výrobkov na internete, a to predovšetkým v oblastiach mimo ich kompetencií.

EdilKamin vyzýva svojich zákazníkov, v ich vlastním záujme, k obozretnosti voči internetovým ponukám za znížené ceny, pretože takí predajcovia nemusia byť schopní zabezpečiť potrebný servis a služby, obzvlášť ak pôsobia ďaleko od miesta inštalácie.
Pre ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom na

info@sk.edilkamin.comCENTRUM KOTLOV
Štefan Ondrušek - Jozef Švaňa, Nitriansky kraj
Tel: 00421 905 506 638 - 00421 907 278 777
E-mail: info@ondrusek.sk

Web: www.ondrusek.sk
www.edilkamin.ondrusek.sk


Krby TUMA - Bánovce nad Bebravou - Centrála
Partizánska 1819, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel: 00421 38 760 0180 - 00421 905 394 055
E-mail: tumabn@gmail.com
Web: www.krby-tuma.sk
www.edilkamin-slovakia.sk

Krby TUMA - Prievidza - Prevádzka
Necpalská cesta 34A, 971 01 Prievidza
Tel: 00421 46 543 1611 - 00421 918 250 216
E-mail: tumapd@gmail.com

Krby TUMA - Trenčín - Prevádzka
Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
Tel: 00421 32 640 1633 - 00421 918 250 213
E-mail: krbytumatn@gmail.com

Krby TUMA - Pezinok - Prevádzka
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Tel: 00421 33 640 2610 - 00421 917 861 305
E-mail: tumapk@gmail.com

Krby TUMA - Nitra - Prevádzka
Novozámocká 330, 949 05 Nitra
Tel: 00421 37 642 1940 - 00421 908 136 854
E-mail: krbytumanr@gmail.com

Krby TUMA - Banská Bystrica - Prevádzka
Zvolenská 19, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 00421 48 417 6736 - 00421 915 905 112
E-mail: krbytumabb@gmail.com

Krby TUMA - Košice - Prevádzka
Študentská 1, 040 01 Košice
Tel: 00421 55 671 1287 - 00421 915 147 170
E-mail: krbytumake@gmail.com