PRINCÍP FUNGOVANIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Jedná sa o zariadenia navrhnuté pre ohrev teplého vzduchu prostredníctvom spaľovania dreva.V priestore medzi ohniskom a obkladom cirkuluje okolitý alebo externý vzduch, ktorý sa pri vstupe zospodu v kontakte so stenami zohrieva a následne je vypustený do domáceho prostredia.Do prostredia sa vzduch dostane cez príslušné mriežky na prednej strane odsávača a v prípade potreby môže byť odvedený potrubím do susedných miestností a tak môže rovnomerne vykurovať celý dom.K distribúcii teplého vzduchu môže dôjsť za pomoci prirodzenej alebo nútenej ventilácie prostredníctvom ventilátorov.
V prípade nútenej ventilácie je vhodné použiť regulátor, ktorý obmeňuje rýchlosť vzduchu na základe jeho teploty.Množstvo spaľovacieho vzduchu, ktorý môže byť primárny, sekundárny (na čistenie skla) a terciárny (po spaľovaní) možno nastaviť pomocou dvierok.SCHÉMA ČINNOSTI

Konkrétne schémy jednotlivých modelov nájdete v technickom liste priloženom k výrobku

1 = prívod primárneho spaľovacieho vzduchu (tesne nad ohniskom)2 = prívod sekundárneho spaľovacieho vzduchu (vstupuje priamo z vrchu dvierok a zanecháva čisté sklo)3 = prívod terciárneho post-spaľovacieho vzduchu (vstupuje zo série otvorov na vrchnej časti ohniska)4 = medzipriestor s cirkuláciou vzduchu5 = teplovzdušný výmenník6 = ventilátor na distribúciu vykurovacieho vzduchu s elektronickým regulátorom7 = spoje na pripojenie vývodu teplého vzduchu do potrubia, distribuovať sa môže do miesta inštalácie a/alebo do susedných miestností8 = spoj pre vývod spalín a pripojenie ku komínu9 = dvierka z keramického skla odolného voči tepelnému šoku až do 800°C