Faq

FATÜZELÉSŰ KÁLYHÁK ÉS KANDALLÓK

K: Van egy kandallóm, ami füstöl, hogy tudom megoldani a problémát?

V: Mindenekelőtt a füstcső (átmérő, hosszúság, stb.) és a kémény (visszaáramláson kívüli zóna) megfelelősségét kell ellenőrizni, valamint a külső levegőbeszívás meglétét (mindenképpen szükséges).
Végezetül érdemes összevetni a készülékhez tartozó műszaki leírásban leírtakkal.K: Milyen típusú fát használjak a kandallómhoz?

V: Száraz, kb 20% nedvességtartalmú, 2 évig szárított fa a legoptimálisabb.

K: Be lehet-e kötni egy kéménybe két különböző tűzteret?

V: Nem, minden egyes kandalló tűztérnek, illetve kályhának saját, önálló kéménnyel kell rendelkeznie.

K: Mekkora helyiségbe építhető be egy kandalló?

V: Minden egyes kandalló beépítése előtt tanulmányozni kell - s, a későbbiek során tiszteletben kell tartani - a műszaki paramétereket.

K: Miért kell kialakítanom a külső levegő bevezetését?

V: Mert minden kandalló elfogyasztja a közvetlen környezet levegőjét, így azt pótolni kell. A kandallónak úgy kell működnie, hogy ne zavarja közvetlen környezetét. A külső levegő bevezetésének hiánya vákumot, s így füstbeáramlást okozhat.

K: Egy kályha bekötésekor szükséges-e a faltól való távolság tiszteletben tartása?

V: Egy minimális távolságot tartani kell az olda-, illetve a hátfalaktól, de elsősorban az éghető anyagokra vonatkozik a figyelmeztetés (tekintse meg a műszaki paramétereket)

K: Milyen műszaki normatívákat kell figyelembe venni a kandalló és kályhák bekötésekor?

V: Kérjen szaktanácsot az aktuális normatívákról a helyileg illetékes kéményseprő vállat szakemberétől.

K: Egy kandalló tűztér beépítésekor melyek a legfontosabb szempontok?

V: Fontos a lakásban lévő különböző műszaki berendezések felmérése, melyek befolyásolhatják a kandalló működését (Pl.: falikazán, hőszivattyú, légkondícionáló, elszívók, stb.)Gyakorlatilag minden egyes kandalló tűztérhez kell tartoznia egy külső levegő bevezetésnek, egy füstcsőnek és egy kéménynek, melyek nincsenek kapcsolatban más berendezésekkel.

PELLET KÁLYHÁK ÉS KANDALLÓK

K: Melyik a legelőnyösebb tulajdonsága egy pellet tüzelésű mobil kandallónak (kályhának) a fatüzelésűvel szemben?

V: Az autonómia. Egy pellet tüzelésű kályha vagy kandalló akár napokig is működtethető újratöltés nélkül; programozható, a begyújtás és a kikapcsolás akár telefonon keresztül is vezérelhető.

K: Nincs kéményem, ugyanakkor beköthetek anélkül is kandallót vagy kályhát?

V: NEM, minden pellet tűztérhez szükségszerű a füstelvezetés (füstcső) 8/10 cm átmérővel, típustól és a bekötés körülményeitől függően.
A füstelvezetés akár falon kívül is megoldható (az adott körülmények figyelembevételével), de ez esetben is legalább egy 1,5 m függőleges szakaszt kell kiépíteni.

K: Egy pellet tüzelésű kályhában elégethetők-e más fűtőanyagok (pl.: fa, bio hulladék, kukorica stb.)?

V: Nem, minden fapelletől eltérő tüzelőanyag használata a kandalló helytelen működését, esetleges károsodását vonja maga után.

K: Mindig ugyanazt a típusú pelletet kell használnom?

V: NEM; lehet használni olyan különböző típusú, minősített pelletet, amelynek paraméterei és műszaki jellemzői megfelelnek a műszaki leírásban jelzett kívánalmaknak.

K: Hogyan kell a pelletet szakszerűen tárolni?

V: Mindenképpen száraz helyen kell tárolni a tasakokat.

K: A Pellet kályha esetében szükséges-e az első begyújtást és a beszabályozást erre specializálódott személlyel elvégeztetni?

V: IGEN, a megfelelő működés érdekében forduljon a helyileg illetékes szervizes kollégához, illetve ezzel kapcsolatos információért a helyi márkakereskedőhöz.
Az Edilkamin által meghatalmazott szakember által elvégzendő beüzemelés és beszabályozás hiánya garanciavesztéssel jár.

K: Melyek a rendszeresen elvégzendő karbantartások a Pellet kályha esetében?

V: A készülékek műszaki leírásában rögzítettek szerint az alábbi tisztítási műveleteket szükséges elvégezni:
1-napi (néhány percet vesz igénybe)
2-heti
3-szezonális
FONTOS! A műszaki leírásban leírtakat szigorúan követve kell végrehajtani a műveleteket.

VÍZTERES PELLET KÉSZÜLÉKEK (VÍZTERES KÁLYHÁK-, KANDALLÓK- ÉS KAZÁNOK)

K: Mit kell előkészítenem egy vízteres kályha bekötéséhez?

V: Szükséges előkészíteni:
- 8 vagy 10 cm átmérőjű füstelvezető csatorna (modelltől függően)
A füstelvezető (füstcső) végén kell, hogy legyen egy legalább 1,5 m hosszú függőleges szakasz (részletek a készülékhez tartozó műszaki leírásban).
- Friss levegő bevezetése a helységbe, legalább 80 cm2 átmérővel
Néhány vízteres kandallón elő van készítve egy hátsó csatlakozás, amelyen keresztül közvetlenül kívülről szívja be az égéshez szükséges levegőt
- Előremenő és visszatérő csatlakozás ¾ " G
- Vízleeresztő túlnyomásmásszeleppel ¾ " G
- Vízfeltöltés csatlakozás ¾ " G
- Elektromos hálózathoz való csatlakozás 230V +/- 10%, 50 Hz magnotermikus csatlakozóval.FONTOS! A füstelvezető csatorna (füstcső) csakis egy (vízteres) készülékhez csatlkoztatható.

K: Működtethető-e a vízteres kandalló a fűtési rendszerre való rácsatlakozás nélkül?

V: NEM, a vízfeltöltés nélkül működtetett vízteres készülék veszélyes; jelentős károkat okozhat.

K: A vízteres kandalló kibocsát-e meleg levegőt?

V: Nem minden modell. Általában a vízteres kandallók vízhőcserén keresztül adják le az összes előállított energiát; néhány esetben az energia kis hányada meleg levegő formájában, hősugárzással kerül kibocsátásra

K: A kályha előremenő és visszatérő ága csatlakoztatható-e közvetlenül egy hőleadóra (radiátor)?

V: NEM, mint ahogy más kazán esetében, egy osztó-gyűjtőn (tartály) keresztül kell rákötni, ahonnan a hőleadókhoz (radiátorokhoz) eloszlik.

K: A vízteres kályha használati melegvizet is előállít?

V: Igen, a megfelelő KIT bekötése ezt lehetővé teszi.

K: A vízteres kandallók füstelvezetése megoldható közvetlenül a falon keresztül?

V: Igen, a füstelvezetés keresztezheti a falat, a kültérben egy legalább 1,5 m függőleges szakaszban kell végződnie, és mindemellett fontos az egyéb követelmények betartása az adott körülmények figyelembevételével (a készülékhez tartozó műszaki leírás segítséget nyújt).

K: Szükségszerű a külső bevezetés a helységbe?

V: Igen, az égés során elhasznált levegő pótlása miatt.
Néhány vízteres kandallón elő van készítve egy hátsó csatlakozás, amelyen keresztül közvetlenül kívülről szívja be az égéshez szükséges levegőt.

K: Mit kell beprogramozni a kályha kijelzőjén?

V: A kívánt víz- vagy szobahőmérséklet és a kályha modulálják a teljesítményt. A kisebb rendszerek esetében egyszerűbben előre szabályozhatók a ki- és bekapcsolások a megfelelő víz hőmérséklet eléréséhez.

K: Milyen időszakonként kell tisztítani az égetőtégelyt?

V: Ideális lenne minden egyes begyújtás előtt, inaktív, hideg állapotban.

K: Fapellet-en kívül más anyag is elégethető-e a készülékben?

V: NEM. A készülék fapellet tüzelésre készült, bármilyen más fűtőanyag károsodást okozhat.

K: Beindítható-e a kályha SMS küldésén keresztül?

V: Igen, ehhez szükséges bekötni az erre alkalmas telefonos adaptert (például: Edilkamin GSM adapter), amely bármelyik Edilkamin Márkakereskedőn keresztül beszerezhető.

VÍZTERES FATÜZELÉSŰ TEMÉKEKí (VÍZTERES KÁLYHÁK, VÍZTERES KANDALLÓK ÉS KAZÁNOK)

K: Működtethetők-e vizes fűtésrednszerre kötés nélkül?

V: Nem, még esetenkénti víz nélküli használat is jelentős károkat okozhat a készülékben.

K: Használhatók-e kizárólag használati melegvíz előállítása céljából?

V: Igen, bojler rákötésével. De nem ajánlott az ilyen jellegű használat, mivel a berendezés fatüzelésű, ezáltal a víz hőfoka nem szabályozható, így fennál a víz felforrásának veszélye.

K: A vízteres fatüzelésű kandallók csak nyitott fűtési rendszerekben működtethetők?

V: Nem, a CS típusok zárt fűtési rendszerre köthetők, csőkígyóval és a korrekt töltő-, ürítő szerelvényezéshez termikus leeresztő szeleppel felszereltek.

K: Azon termékek esetében, amelyeknek 4 csatlakozása van, lehet-e ugyanazon az oldalon az előremenő és a visszatérő csatlakozás?

V: Nem, kizárólag a keresztbe kötött csatlakozás garantál megfelelő működést.