Faq

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ PELLET

Ε: 'Εχω μια εστία που "καπνίζει", πως μπορώ να λύσω το πρόβλημα μου;

Α: Είναι αναγκαία η επαλήθευση της καμινάδας (διατομή - μήκος κ.τ.λ...)(έξω από την ζώνη αναρροής) και της παροχής του εξωτερικού αέρα (απαραίτητη).
Θα πρέπει οποσδήποτε να ληφθεί υπόψιν το τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος

Ε: Τι τύπο ξύλου μπορώ να χρησιμοποιήσω στο τζάκι μου;

Α: Ξερά ξύλα με υγρασία περίπου 20% και κομμένα 2 χρόνια.

Ε: Μπορώ να συνδέσω δύο τζάκια στην ίδια καμινάδα;

Α: Όχι, κάθε εστία, είτε τζάκι είτε σόμπα, πρέπει να έχει τη δικής της καμινάδα.

Ε: Τι όγκο χώρου προϋποθέτει η εγκατάσταση ενός τζακιού;

Α: Κάθε τζάκι πρέπει να είναι αναλογικό με το χώρο στον οποίο θα εγκαταταθεί και αντίθετα. Για να υπολογίσουμε τις σωστές διαστάσεις πρέπει να συμβουλευτούμε τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μοντέλου.

Ε: Γιατί θα πρέπει να κάνω παροχή εξωτερικού αέρα;

Α: Γιατί κάθε εστία κατά την καύση καταναλώνει αέρα του χώρου που θα πρέπει να αναπληρωθεί. Πρακτικά, το τζάι δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εσωτερική ατμοσφαιρική κατάσταση. Η έλλειψη παροχής εξωτερικού αέρα μπορεί να προκαλέσει επιστροφή του καπνού στο χώρο μας.

Ε: Στην εγκατάσταση μια σόμπας πρέπει να αφήσω αποστάσεις ασφαλείας από τους τοίχους;

Α: Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας στις πλευρές και πίσω και κυρίως από υλικά ακόμη και μέτριας ανάφλεξης. (βλέπε τεχνικές πληροφορίες).

Ε: Ποιός είναι ο νόμος που καθορίζει τα της εγκατάστασης των εστιών και σομπών;

Α: Στην Ιταλία είναι ο UNI 10683

Ε: Ποιές είναι οι βασικές αρχές για την εγκατάσταση μιας εστίας ή για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μελλοντική εγκατάσταση;

Α: Είναι βασικό να θεωρούμε κάθε μηχανισμό εντελώς ανεξάρτητο από κάθε άλλο, με δική του παροχή εξωτερικού αέρα, καμινάδα και καπέλο, από άλλους μηχανισμούς, όπως επίτοιχους λέβητες, αιρ κοντίσιον, απορροφητήρες κτλ.

Στην πράξη κάθε εστία πρέπει να έχει παροχή εξωτερικού αέρα, καμινάδα και καπέλο, χωρίς να εμπλέκονται άλλοι μηχανισμοί.

ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Ε: Ποιό είναι το βασικό πλεονέκτημα μια σόμπας pellet σε σύγκριση με μιας ξύλου;

Α: Η αυτονομία. Μια σόμπα pellet μπορεί να λειτουργεί για πολλές ώρες χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Μπορεί να προγραμματισθεί για να ανάψει και να σβήσει, μπορεί να ελεγθεί από απόσταση μέσω τηλεφώνου.

E: Δεν έχω καμινάδα, μπορώ να εγκαταστήσω ένα τζάκι ή μια σόμπα;

A: ΌΧΙ, όλες οι εστίες pellet απαιτούν σωλήνα εξαγωγής (καμινάδα) μόνο 8/10 cm διαμέτρου η οποία μπορεί και να τοποθετηθεί ακόμα και εκτός του κέντρου σε σχέση με την ίδια την εστία.
Σε ότι αφορά τη λειτουργία, η σωλήνα εξαγωγής μπορεί να τοποθετηθεί και εξωτερικά (λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου) φτάνει να διαθέτει ένα κάθετο τελικό τμήμα τουλάχιστον 1,5 m.

Ε: Μπορώ να κάψω σε μια σόμπα pellet άλλα υλικά (ξύλα, άλλα οργανικά υλικά κτλ.);

Α: Όχι, κάθε τι διαφορετικό από το pellet μπορεί να καταστρέψει τη σόμπα.

Ε: Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος pellet;

Α: ΟΧΙ, είναι δυνατή η χρήση διαφορετικών τύπων pellet με την προϋπόθεση ότι είναι πιστοποιημένα με διαστάσεις και χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Με την αλλαγή του τύπου pellet υπάρχει περίπτωση να απαιτήσει ρύθμιση των παραμέτρων της καύσης.

Ε: Χρειάζεται κάποιος ειδικός τρόπος αποθήκευσης του pellet;

Α: Αρκεί ένας χώρος στεγνός.

Ε: Σε περίπτωση σόμπας Pellet είναι αναγκαίο να τεθεί σε λειτουργία και να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο προσωπικό;

Α: ΝΑΙ, είναι αναγκαίο για την σωστή λειτουργία να απευθυνθείτε στον μεταπωλητή της περιοχής.

Ε: Ποιά είναι η συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιείται σε μια σόμπα Pellet;

Α: Όπως ορίζει το τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος, είναι αναγκαία η καθαριότητα που αναφέρεται πιο κατω:
1- ημερήσια (απαιτεί λίγα λεπτά)
2-εβδομαδιαίο
3-εποχική
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι απαραίτητο να τηρείται σχολαστικά ότι αναγράφει το τεχνικό εγχειρίδιο.

ΘΕΡΜΟΠΡΟΙΟΝΤΑ PELLET

Ε: Τι πρέπει να διαθέτω για να μπορέσω να εγκαταστήσω μια σόμπα καλοριφέρ pellet;

Α: Είναι αναγκαίο να διαθέτω:
- Αγωγός απαγωγής καπνών 8 ή 10 cm διάμετρο (σύμφωνα με το μοντέλο)
Ο αγωγός απαγωγής καπνών(καμινάδα) πρέπει να διαθέτει ένα κάθετο τμήμα τουλάχιστον 1,5 m (βλέπε λεπτομέρειες στο τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος).
- Παροχή αέρα στον χώρο εγκατάστασης τουλάχιστον 80 cm2.
Διαφορετικά σε κάποιες σόμπες καλοριφέρ διαθέτουν στόμιο στην πίσω πλευρά όπου μπορεί να συνδεθεί μια σωλήνα παροχής αέρα με εξωτερικό χώρο.
- Παροχή προσαγωγής και επιστροφής στο κολλεκτέρ ¾ " G
- εκκένωση στην αποχέτευση για την βαλβίδα υπερπίεσης ¾ " G
- Παροχή για πλήρωση νερού ¾ " G
- Ηλεκτρική σύνδεση με τυπικό δίκτυο με διακόπτη μαγνητοθερμικό 230V +/- 10%, 50 Hz.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αγωγός απαγωγής καπνών (καμινάδα) πρέπει να λαμβάνει την καμινάδας της σόμπας καλοριφέρΕ: Είναι δυνατό να λειτουργήσει η σόμπα καλοριφέρ χωρίς να συνδεθεί στο δίκτυο θέρμανσης;

Α: ΟΧΙ, μια έναυση χωρίς νερό στο δίκτυο και στην σόμπα καλοριφέρ προκαλεί σοβαρές ζημιές.

Ε: Η σόμπα καλοριφέρ παράγει ζεστό αέρα;

Α: Όχι όλα τα μοντέλα. Γενικά η σόμπες καλοριφέρ μεταφέρουν στο νερό όλη την παραγόμενη ενέργεια, σε κάποιες περιπτώσεις μια μικρή ποσότητα ενέργειας μεταφέρεται στον χώρο εγκατάστασης με ακτινοβολία ή ζεστό αέρα.

Ε: Μπορώ να συνδέσω την έξοδο και τη επιστροφή της σόμπας απευθείας με ένα σώμα καλοριφέρ;

Α: Όχι, όπως σε κάθε άλλο λέβητα, πρέπει να συνδέσουμε σε κολεκτέρ και από εκει να διανέμουμε στα σώματα καλοριφέρ.

Ε: Το θερμοπροϊόν παράγει ζεστό νερό χρήσης;

Α: ΝΑΙ, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο Κιτ.

Ε: Είναι δυνατή η απόρριψη των καπνών από το θερμοπροϊόν οριζόντια;

A: ΝΑΙ, με την προϋπόθεση ότι η εξαγωγή, θα παρουσιάζει εξωτερικά ένα κάθετο τμήμα τουλάχιστον 1,5 m
και να πληρή τις προϋποθέσεις. (οδηγίες τεχνικού εγχειριδίου)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η καμινάδα θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στην σόμπα καλοριφέρ.

Ε: Είναι αναγκαία μια παροχή αέρα στον χώρο εγκατάστασης;

A: ΝΑΙ, για την αναπλήρωση του αέρα καύσης στον χώρο.
Διαφορετικά κάποια μοντέλα διαθέτουν στόμιο στην πίσω πλευρά για την σύνδεση σωλήνα παροχής αέρα με τον εξωτερικό χώρο.

Ε: Τι πρέπει να βάλω στην οθόνη της σόμπας;

Α: Η θερμοκρασία νερού ή η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, η σόμπα διαφοροποιεί την ισχύ της για να την επιτύχει και να την διατηρήσει. Για μικρές εγκαταστάσεις μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία που προβλέπει απενεργοποιήσεις και εναύσεις της σόμπας σε συνάρτηση με την επίτευξη της θερμοκρασίας νερού.

Ε: Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζω το δοχείο καύσης;

Α: Το ιδανικό είναι πριν από το άναμμα με σβηστή κρύα σόμπα. ΑΦΟΥ ΞΥΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ και ανάψουμε, με κλειστή πόρτα, καθαρίζουμε με τις ξύστρες καθαρισμού.

Ε: Μπορώ να κάψω άλλο καύσιμο από pellet;

Α: Όχι. Η σόμπα είναι για να καίει pellet, άλλο υλικό μπορεί να την καταστρέψει.

Ε: Είναι δυνατό να ανάψω την σόμπα με ένα SMS;

Α: ΝΑΙ, με την εγκατάσταση και την φροντίδα του μεταπωλητή Edilkamin ενός τηλεφωνικού διαχειριστή (παράδειγμα διαχειριστής GSM της Edilkamin).

ΘΕΡΜΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

Ε: Μπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς σύνδεση στο νερό της εγκατάστασης;

Α: Όχι, η λειτουργία χωρίς νερό προκαλεί μεγάλες ζημιές.

Ε: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ΖΝΧ (ζεστού νερού χρήσεως);

Α: Ναι, χρησιμοποιώντας ένα θερμοσίφωνα. Αυτή η χρήση δεν προτείνεται, διότι στα προϊόντα ξύλου υπάρχει ρίσκο βρασμού.

Ε: Τα θερμοπροϊόντα ξύλου πρέπει να λειτουργούν μόνο με ανοιχτό δοχείο διαστολής;

Α: Όχι, αλλά η χρήση με κλειστό δοχείο υποστηρίζεται μόνο από την έκδοση CS, με σερπαντίνα που ενεργοποιείται από την βαλβίδα θερμικής εκτόνωσης και σωστή εγκατάσταση πλήρωσης και εκτόνωσης(αποχέτευσης) νερού.

Ε: Στα προϊόντα που παρουσιάζουν 4 αναμονές μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσαγωγή και επιστροφή από την ίδια πλευρά;

Α: Όχι, η διασταύρωση των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής εγγυούνται την σωστή απόδοση.