Edilkamin - Air Tight

AIR TIGHT KACHELS EN INSTALLATIE ROOKGASAFVOER. WARMTE VOOR HET HUIS VAN DE TOEKOMST.


Compleet luchtdichte kachels die lucht opzuigen vanaf buiten de woning.
- Er is geen externe luchtinlaat nodig in het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd.
- Ideaal voor een passiefhuis, maar geschikt voor elk type woning.
- Op basis van hun bijzondere eigenschappen zijn ze ideaal voor het verwarmen van alle kamers in huis (voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden denationale wetten in elk land).

Installatie met coaxiale buis

De Air Tight “C” -modellen kenmerken zich door de coaxiale uitgang. De coaxiale uitlaat heeft als belangrijkste voordeel dat er in de installatiefase maar één opening hoeft te worden gemaakt die zowel als rookgasafvoer fungeert als als inlaat van verbrandingslucht, zodat het metselwerk wordt beperkt.

1: ROOKGASAFVOER
2: EXTERNE LUCHTTOEVOER

A: Traditionele installatie
B: Installatie met coaxiale buis