ΣΥΣΤΗΜΑ AIRKARE

ελτιώστε τον αέρα του σπιτιού Όλο το χρόνο!

Το airKare συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε, μέσω της διπλής δράσης του.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ EDILKAMIN
EDILKAMIN 3D LAB

Είσαι αρχιτέκτονας, designer ή μηχανικός σχεδιαστής?

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
Bench 54

9 kW

new

Bench 65

15 kW

new

Body

10 kW

new

Code Evo

8 kW

Code J Evo

8 kW

Klass

10 kW

new

Klass GL

10 kW

new

Krio

10 kW

new

Krio GL

10 kW

new

Polo Evo

8 kW

Polo Open Evo

8 kW

Tally Evo

8 kW

Tally S Evo

9 kW

Tally Up Evo

8 kW

Tally Up S Evo

9 kW

Firebox Deco

9 kW

Firebox Evo 54

9 kW

Firebox Evo 60

13 kW

new

Firebox Evo 65

15 kW

new

Firebox Luce Plus

11 kW

Firebox Riga

10 kW

Blokk 70

Blokk 70 T

Blokk 90

Blokk 90 T

Screen Evo 100

15 kW

Screen Evo 80/2

12 kW

Windo 100

Windo 120

Windo 70

Windo 90

Windo2 50

Windo2 75

12 kW

Windo2 95

15 kW

Windo3 50

12 kW

Windo3 85

12 kW

Flamma 14
Ατσάλι

24 kW

Flamma 14
Κεραμικά

24 kW

Acquatondo 22
Plus

23 kW

Acquatondo 22
Πρισματικό

23 kW

Acquatondo 29
Plus

28 kW

Acquatondo 29
Δύο όψεων

28 kW

Acquatondo 29
Πρισματικό

28 kW

H2Oceano 15

16 kW

H2Oceano 23

23 kW

H2Oceano 28

28 kW

Widro 85 CS Evo

30 kW

Widro 85 Evo

30 kW

Bild Up

9 kW

Bild
Air Tight C Up

9 kW

Blade Up
Ατσάλι

12 kW

Blade Up
Φυσική πέτρα

12 kW

Celia Air Tight

Celia Air Tight C

Celia Air Tight C Magic

Celia Air Tight C Plus

Celia Air Tight Plus

Cherie 11 Evo
Ατσάλι

12 kW

Cherie 11 Evo
Κεραμικά

12 kW

Cherie 11 Evo ATC
Ατσάλι

11 kW

Cherie 11 Evo ATC
Κεραμικό

11 kW

Cherie 9 Evo AT
Ατσάλι

9 kW

Cherie 9 Evo AT
Κεραμικό

9 kW

Cherie 9 Evo ATC
Ατσάλι

9 kW

Cherie 9 Evo ATC
Κεραμικό

9 kW

Dania Air Tight

Dania Air Tight C

Dania Air Tight C Plus

Dania Air Tight Plus

Evia2 Up

8 kW

Kira2 Evo

12 kW

Klik

8 kW

Lena Plus ατσάλι

Lena Plus φυσική πέτρα

Lena ατσάλι

Lena φυσική πέτρα

Lille 8 Up

8 kW

Myrna

Myrna Plus

Myrna Q

Myrna Q Plus

Nara2 Plus Up

9 kW

Nara2 Up

7 kW

Rada
Air Tight C

12 kW

Sense 6

5 kW

new

Slide2 5 Up

5 kW

Slide2 7 Up

5 kW

Vyda2 Evo

12 kW

Yana

Yana Plus

Pellkamin Evo 10 Plus

8 kW

Pellkamin Evo 8

8 kW

Pellkamin 12 Evo

12 kW

Pellkamin2 12

12 kW

Blade H 15 Ατσάλι

22 kW

Blade H 15 Κεραμικό

22 kW

Blade2 H 18 Up
Blade2 H 22 Up
ΑΤΣΆΛΙ

23 kW

Blade2 H 18 Up
Blade2 H 22 Up
ΚΕΡΑΜΙΚΉ

23 kW

Cherie H 10 EVO
Cherie H 14 EVO Ατσάλι

15 kW

Cherie H 10 EVO
Cherie H 14 EVO Κεραμικό

15 kW

Kira2 H 18 Up
Kira2 H 22 Up

22 kW

Milla H 12 Up
Milla H 15 Up

13 kW

Myrna H 15

Tera H 25 Evo
Tera H 30 Evo

29 kW

Vyda2 H 18 Up
Vyda2 H 22 Up

22 kW

Idropellbox

16 kW

Idropellbox 30

27 kW

Gora 22

Gora 26

Gora 29

Gora2 Slim Up

Laguna2 P18

34 kW

Laguna2 P24

34 kW

Laguna2 P29

34 kW