ashKontrolAshKontrol, nieuw systeem automatische reiniging van het vuurpotje. Het reinigingssysteem bestaat uit verschillende fases: bij het inschakelen van de cv-kachel bewegen de twee “kammen” van het vuurpotje omhoog en omlaag om eventuele aangekoekte as “los te maken”. (A).

Vervolgens gaat het vuurpotje helemaal open om de as in de daarvoor bestemde ruimte te laten vallen. Zo is het vuurpotje schoon voor de inschakeling (B).

Tijdens de werking, ook als er sintels aanwezig zijn in het vuurpotje, wordt de omhoog en omlaaggaande beweging van de “kammen” herhaald om te voorkomen dat er as aankoekt. Als het vuurpotje helemaal gesloten is, is de doorstroom van lucht voor de verbranding van de pellets echter altijd gegarandeerd (C).

Naverbranding wordt de lucht boven de vlammen afgezogen door speciale openingen.