Σόμπες Air Tight και εγκατάσταση καπνοδόχου. Η θερμότητα για το σπίτι του μέλλοντος.


Σόμπες με απολύτως ερμητικό κλείσιμο που λαμβάνουν αέρα από το εξωτερικό της κατοικίας. Ιδανικές για σπίτια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, κατάλληλες για κάθε τύπο κατοικίας. Δυνατότητα εγκατάστασης ακόμη και σε κρεβατοκάμαρες (Για την εγκατάσταση στοιχείων που δεν αναφέρονται ρητά στο εγχειρίδιο, τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς).

Μεταξύ των στεγανών σομπών, τα μοντέλα Air Tight “C” διαφοροποιούνται γιατί διαθέτουν ομοαξωνική έξοδο καπνού.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι κατά την εγκατάσταση, αρκεί ένα μόνο τρύπημα για την έξοδο καπνού και την εισαγωγή αέρα καύσης, εριορίζοντας τις εργασίες στην τοιχοποιία.

1: έξοδος καπνού
2: Παροχή εξωτερικού αέρα

A: Εγκατάσταση με συμβατική έξοδο καπνού
B: Εγκατάσταση με ομοαξωνική έξοδο καπνού