Το AshKontrol, το νέο σύστημα καθαρισμού του καυστήρα. Το σύστημα καθαρισμού περιλαμβάνει διάφορα στάδια: Κατά την εκκίνηση της σόμπας οι δύο “χτένες“ του καυστήρα, εκτελούν παλινδρομική κίνηση για να σπάσουν την κρούστα στάχτης που έχει δημιουργηθεί (A).

Στη συνέχεια, ο καυστήρας ανοίγει πλήρως έτσι ώστε η στάχτη να πέσει στο ειδικό δοχείο, και ο καυστήρας να παραμείνει καθαρός για το επόμενο άναμμα (B).

Κατά τη λειτουργία, ακόμα και με την παρουσία θράκας στον καυστήρα, η παλινδρομική κίνηση των “χτενών” επαναλαμβάνεται για την αποφυγή επικαθίσεων στάχτης. Σε κάθε περίπτωση, με κλειστό καυστήρα, η παροχή του απαραίτητου οξυγόνου για την καύση είναι εξασφαλισμένη (C).

Δευτερεύουσα καύση: Ο αέρας διοχετεύεται επάνω από τη φλόγα μέσω ειδικών οπών.