Επιλέξτε την καινοτομία του διπλού αυτόματου καθαρισμού.
Το καινοτόμο σύστημα EKleaner εκτελεί αυτόματα διπλό καθαρισμό, τόσο της χοάνης καύσης όσο και των τούμπων εναλλακτών. Για θέρμανση με μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και αποδοτικότερη.


Το σύστημα EKleaner εκτελεί αυτόματα τον καθημερινό καθαρισμό της χοάνης καύσης και των τούμπων, χωρίς το σβήσιμο του προϊόντος


Ο κινητήρας με μειωτήρα (1) ενεργοποιεί αυτόματα τη ράβδο που βρίσκεται κάτω από την χοάνη καύσης (2). Με τη σειρά της, η ράβδος κινεί τους στροβιλιστές, οι οποίοι καθαρίζουν τα τούμπα (3), και ενεργοποιεί το σύστημα καθαρισμού του καυστήρα (4), το οποίο διατηρεί ανοιχτές τις οπές για τη διέλευση του αέρα. Έτσι εξασφαλίζεται πάντα η απόδοση της καύσης.
EKleaner is included on the pellet burning thermo stoves (check based on the individual models).
*Patented