Η ενεργειακή ετικέτα

Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν μία ενεργειακή ετικέτα που να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναγράφονται στην

εικόνα. Η ενεργειακή ετικέτα είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.




DOWNLOAD ΕΤΙΚΕΤΩΝ