ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ, LAVAGNO (VR)

Εδώ είναι ο τεχνικός πυρήνας και το εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης.