Κάθε μοντέλο Edilkamin έχει διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται με τα παρακάτω σύμβολα. Προσοχή. Τα σύμβολα δείχνουν τη λειτουργία, είναι σκόπιμο όμως να γίνει ο έλεγχος για κάθε μοντέλο αν είναι στο στάνταρ εξοπλισμό ή είναι αξεσουάρ. Για μεγαλύτερη άνεση εκτυπώστε αυτή τη σελίδα και ελέγξτε τα σύμβολα που φαίνονται σε κάθε προϊόν.