ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Για τον τρόπο λειτουργίας καθενός μοντέλου συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν

1 = θάλαμος φόρτωσης και καύσης ξύλου

2 = δοχείο συλλογής στάχτης

3 = πόρτα θαλάμου συλλογής στάχτης

4 = ρύθμιση δευτερογενούς αέρα

5 = πόρτα φόρτωσης ξύλου

6 = ρύθμιση τραβήγματος

7 = στόμιο εξόδου καπνού για σύνδεση με καμινάδα

8 = έξοδος νερού προς το δίκτυο

9 = επιστροφή νερού από το δίκτυο

10 = θερμόμετρο θερμοκρασίας νερού στην έξοδο

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόκειται για μηχανισμούς σχεδιασμένους για την παραγωγή ζεστού νερού με την καύση ξύλου.

Το ζεστό νερό μεταφέρεται για να τροφοδοτήσει τα σώματα (υψηλές θερμοκρασίες) και ή την ενδοδαπέδιο θέρμανση (χαμηλές θερμοκρασίες) όλου του σπιτιού.

Οι λέβητες μπορούν να συνδιασθούν σε σύνθετες εγκαταστάσεις, με ηλιακούς συλλέκτες, επίτοιχους λέβητες αερίου ή πετρελαίου, puffer κτλ για την κατασκευή δικτύων θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας.
Με τη χρήση ειδικών kit, μπορούν να παράγουν και ζεστό νερό χρήσης για το μπάνιο ή τη κουζίνα, που μπορεί επίσης να συλλέγεται σε μπόιλερ και να είναι πάντα διαθέσιμο στην επιθυμητή θερμοκρασία.Είναι διαθέσιμα πολλών τύπων kit για να διευκολύνουν τις διάφορες μορφές εγκατάστασης που μπορούν να είναι με δοχείο διαστολής είτε ανοιχτό είτε κλειστό.
Σε περίπτωση κελιστού δοχείου διαστολής, οι λέβητες πρέπει να εφοδιαστούν με σερπαντίνα θερμικής εκτόνωνσης και βαλβίδα ασφαλείας.

Οι λέβητες ξύλου μπορούν να συνδεθούν σε υπάρχον δίκτυο θέρμανσης είτε με ανοιχτό είτε με κλειστό δοχείο διαστολής.