ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόκειται για μηχανισμούς σχεδιασμένους για την παραγωγή ζεστού αέρα με την καύση ξύλου.Στο διάστημα μεταξύ της εστίας και της επένδυσης, κυκλοφορούμε τον αέρα του χώρου μας ή εξωτερικού, που μπαίνοντας από τη βάση, θερμαίνεται κατά μήκος των τοιχωμάτων και βγαίνει στο χώρο μας.Η διανομή του ζεστού αέρα στο χώρο εγκατάστασης γίνεται από ειδικές περσίδες που βρίσκονται στην πρόσοψη και, αν προβλέπεται, με τη χρήση αεραγωγών μπορεί να διατεθεί σε διπλανά δωμάτια.

Η διανομή του ζεστού αέρα μπορεί να γίνει με φυσικό ελκυσμό ή με βεντιλατέρ. Στην περίπτωση του βεντιλατέρ προβλέπεται η χρήση ενός πίνακα που μεταβάλει την ταχύτητα του αέρα ανάλογα με τη θερμοκρασία του.Η ποσότητα του αέρα καύσης που μπορεί να είναι πρωτογενής, δευτερογενής (καθαρισμού του τζαμιού) ή τριτογενής (μετάκαυση) ρυθμίζεται με περσίδες.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Για τον τρόπο λειτουργίας καθενός μοντέλου συμβουλευτείτε το τεχνικό εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν1 = εισαγωγή πρωτογενούς αέρα καύσης (στη βάση της φωτιάς)


2 = εισαγωγή δευτερογενούς αέρα (μπαίνει από το πάνω μέρος της πόρτας κρατώντας το τζάμι καθαρό)


3 = εισαγωγή προκαθορισμένου τριτογενούς αέρα (μπαίνει από μια σειρά οπών στο πάνω μέρος της εστίας


4 = μεσοδιάστημα κυκλοφορίας αέρα θέρμανσης


5 = εναλλάκτης παραγωγής αέρα θέρμανσης


6 = βεντιλατέρ διανομής αέρα θέρμανσης, με ηλεκτρονικό πίνακα


7 = έξοδοι ζεστού αέρα για σύνδεση με αεραγωγούς διανομής του. Η διανομή του είναι δυνατή στο χώρο λειτουργίας της εστίας ή σε διπλανά δωμάτια


8 = έξοδος καπνού για σύνδεση με την καμινάδα


9 = πόρτα με κεραμικό τζάμι με αντοχή σε θερμικό σοκ στους 800°