ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Η έξοδος του καπνού των εστιών είναι στρογγυλή για να επιτρέπει τη χρήση των ατσάλινων καμινάδων inox της σειράς Edilkamin (μονού τοιχώματος ή διπλού τοιχώματος με μόνωση).

Αν η αναμονή της καμινάδας δεν είναι στην ίδια κάθετο με την έξοδο της εστίας, θα πρέπει η διαδρομή σύνδεσης να μην παρουσιάζει γωνίες μεγαλύτερες από 45°.


Στις παλιές καμινάδες ή όταν είναι πολύ μεγάλες, συνιστάται να τοποθετείται ατσάλινος σωλήνας inox κατάλληλης διαμέτρου και μόνωσης.


Στις εξωτερικές καμινάδες, συνιστάται η χρήση ατσάλινων σωλήνων inox διπλού τοιχώματος με μόνωση.

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των σωλήνων, ειδικότερα όσο αφορά τη μηχανική αντοχή, μόνωση και συγκράτηση αερίων, πρέπει να είναι κατάλληλα να αντέχουν θερμοκρασία τουλάχιστον 450°C. Θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη την οδηγία UNI 10683/98.

Σύνδεση σε τοίχο σε καμινάδα στον κάθετο άξονα

Σύνδεση σε τοίχο σε καμινάδα εκτός του κάθετου άξονα

Σύνδεση σε ταβάνι σε καμινάδα στον κάθετο άξονα

Σύνδεση στο ταβάνι σε καμινάδα εκτός του κάθετου άξονα